Kulové hvězdokupy ze země a z vesmíru

Tato koláž zachycuje sadu kulových hvězdokup, které byly zkoumány pomocí dalekohledu HST a MPG/ESO. Získaná data ukazují, že ačkoliv hvězdopy vznikly zhruba ve stejnou dobu, průběh jejich stárnutí (při kterém dochází k přesunu hmotnějších hvězd do středu hvězdokupy) je dramaticky rozdílný.

Horní řada: Messier 4 (ESO), Omega Centauri (ESO), Messier 80 (Hubble)
Prostřední řada: Messier 53 (Hubble), NGC 6752 (Hubble), Messier 13 (Hubble)
Dolní řada: Messier 4 (Hubble), NGC 288 (Hubble), 47 Tucanae (Hubble)

Kredit:

M 4: ESO.
Omega Cen: ESO/INAF-VST/OmegaCAM.
M 80: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA).
M 53: ESA/Hubble & NASA.
NGC 6752: ESA/Hubble & NASA.
M 13: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA).
M 4: ESA/Hubble & NASA.
NGC 288: ESA/Hubble & NASA.
47 Tucanae: NASA, ESA, and G. Meylan (École Polytechnique Federale de Lausanne).

O snímku

Id:eso1252d
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:19. prosince 2012 19:00
Související články:eso1252
Velikost:5000 x 5000 px

O objektu

Typ:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Globular

Image Formats