Tisková zpráva

Stavba dalekohledu E-ELT má zelenou

4. prosince 2014

Na nedávném setkání ESO Council, nejvyššího výkonného orgánu Evropské jižní observatoře, jeho členové 'dali zelenou' [1] stavbě dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope), která proběhne ve dvou fázích. Pro první fázi, která zahrnuje veškeré stavební náklady až po dokončení plně funkčního dalekohledu se sadou přístrojů v horizontu deseti let, byly schváleny prostředky ve výši asi 1 miliardy Euro. Nový dalekohled přinese mimořádné objevy na poli výzkumu exoplanet, složení hvězd, blízkých galaxií i vzdáleného vesmíru. V rámci tohoto projektu bude v příštím roce přidělen největší kontrakt v historii ESO – na stavbu budovy dalekohledu a základní konstrukce E-ELT.

E-ELT bude dalekohled určený pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast elektromagnetického záření s primárním zrcadlem o průměru 39 m. Bude umístěn na vrcholu hory Cerro Armazones v chilské poušti Atacama, asi 20 km od Cerro Paranal, kde stojí komplex dalekohledů VLT. Dalekohled E-ELT se stane 'největším okem lidstva hledícím do vesmíru'. 

Rozhodnutí přijaté v rámci zasedání ESO Council znamená, že práce na dalekohledu mohou být zahájeny. Je zajištěno financování hlavních konstrukčních prací, které tak mohou začít podle plánu. V Chile na vrcholu Cerro Armazones jsou stavební práce již v plném proudu a příštích několik let bude skutečně vzrušujících,“ říká generální ředitel ESO Tim de Zeeuw.

ESO Council schválil stavbu dalekohledu E-ELT v červnu 2012 s podmínkou, že kontrakt v celkové hodnotě převyšující 2 miliardy Euro může být přidělen teprve v okamžiku, kdy se podaří získat 90% prostředků na samotný dalekohled (což obnáší 1 083 milionů Euro v cenách roku 2012). Výjimka byla udělena pro stavební práce na samotném stanovišti, které byly zahájeny při slavnostním ceremoniálu v červnu 2014 a zatím pokračují podle plánu. 

Prozatím byly na druhou fázi projektu převedeny prostředky představující asi 10% celkových nákladů projektu. S přijetím Polska do ESO je v současnosti k dispozici více než 90% prostředků potřebných k realizaci první fáze projektu, na jejímž konci by měl stát plně funkční dalekohled. Dodatečné prostředky jsou očekávány v následujících letech s konečnou ratifikací členství Brazílie.     

Aby se zabránilo možnému časovému skluzu, rozhodl ESO Council, že konstrukční práce v první fázi stavby 39metrového dalekohledu můžou začít. Tyto práce se zajištěným financováním obsahují i největší kontrakt v historii ESO - na budovu dalekohledu a jeho hlavní konstrukci – který bude přidělen na konci roku 2015 a měl by vyústit ve stavbu plně funkčního dalekohledu E-ELT. 

U některých částí teleskopu však ještě není financování plně zajištěno. Tyká se to systému adaptivní optiky, práce na některých přístrojích, pěti vnitřních prstenců segmentového primárního zrcadla (celkem 210 segmentů) a záložní sady segmentů potřebné pro efektivnější práci dalekohledu v budoucnosti. Příprava těchto komponent (jejichž pozdější dodání nijak neohrozí mimořádný vědecký přínos, který bude dalekohled schopen poskytnout již na konci první konstrukční fáze) bude zahájena, jakmile budou k dispozici dodatečné finanční prostředky, včetně těch očekávaných od přistupující Brazílie.

Pokud potřebujete další informace, můžete použít stránku E-ELT FAQ a nebo článek, který vyšel jako ESO Messenger.

Zatím schválené prostředky umožní stavbu plně funkčního dalekohledu E-ELT, který se díky mimořádné sběrné ploše a nejmodernějším přístrojům stane nejvýkonnějším ze všech plánovaných extrémně velkých dalekohledů. Umožní zkoumat základní vlastnosti exoplanet podobných Zemi, různorodých populací hvězd v blízkých galaxiích a také provádět mimořádně citlivá pozorování vzdáleného vesmíru,“ dodává Tim de Zeeuw

Poznámky

[1] Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba deseti hlasů ze čtrnácti hlasujících. Pro bylo 11 zástupců členských zemí. Tři zbývající hlasy byly odevzdány jako ‚ad referendum‘, což znamená, že jsou považovány za souhlasné, ale před konáním příštího setkaní ESO Council musí projít procesem schválení v orgánech tří členských států. Jakmile budou tyto hlasy potvrzeny, bude rozhodnutí ESO Council považováno za jednomyslné.

Další informace

ESO je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace Evropy a v současnosti nejproduktivnější pozemní astronomická observatoř. ESO podporuje celkem 15 členských zemí: Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. ESO uskutečňuje ambiciózní program zaměřený na návrh, konstrukci a úspěšný chod výkonných pozemních pozorovacích komplexů umožňujících astronomům dosáhnout významných vědeckých objevů. ESO také vedoucí úlohu při podpoře a organizaci spolupráce v astronomickém výzkumu. ESO provozuje tři unikátní pozorovací střediska světového významu nacházející se v Chile: La Silla, Paranal a Chajnantor. Na Observatoři Paranal provozuje Velmi velký teleskop (VLT), což je nejvyspělejší astronomická observatoř pro viditelnou oblast světla, a také dva další přehlídkové teleskopy. VISTA pracuje v infračervené části spektra a je největším přehlídkovým dalekohledem na světě, dalekohled VST (VLT Survey Telescope) je největším teleskopem navrženým k prohlídce oblohy výhradně ve viditelné části spektra. ESO je evropským partnerem revolučního astronomického teleskopu ALMA, největšího astronomického projektu současnosti. Pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast ESO rovněž plánuje nový dalekohled E-ELT (European Extremely Large optical/near-infrared Telescope) s primárním zrcadlem o průměru 39 metrů, který se stane „největším okem do vesmíru“.

Odkazy

Kontakty

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Email: rhook@eso.org

Anežka Srbljanović (press contact Česko)
ESO Science Outreach Network a Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences
Tel.: +420 323 620 116
Email: eson-czech@eso.org

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso1440. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso1440cs
Jméno:Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Obrázky

Představa dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope)
Představa dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope)
Nejvyšší výkonný orgán ESO dává zelenou stavbě E-ELT
Nejvyšší výkonný orgán ESO dává zelenou stavbě E-ELT
Východ Měsíce nad Cerro Armazones
Východ Měsíce nad Cerro Armazones
Práce na Cerro Armazones pokračují podle plánu
Práce na Cerro Armazones pokračují podle plánu
Představa dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope)
Představa dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope)
Představa dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope)
Představa dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope)
Vrchol Cerro Armazones z platformy observatoře Paranal
Vrchol Cerro Armazones z platformy observatoře Paranal
Vzdálený vrchol Cerro Armazones
Vzdálený vrchol Cerro Armazones
Práce na vrcholu Cerro Armazones pohledem z Paranalu
Práce na vrcholu Cerro Armazones pohledem z Paranalu
Panoramatický pohled na Cerro Armazones
Panoramatický pohled na Cerro Armazones
Práce na Cerro Armazones pokračují podle plánu
Práce na Cerro Armazones pokračují podle plánu
Cerro Armazones
Cerro Armazones

Videa

ESOCast 70: Zelená Pro E-ELT
ESOCast 70: Zelená Pro E-ELT
Blowing the lid off Cerro Armazones
Blowing the lid off Cerro Armazones
pouze anglicky