Několik pohledů na galaxii NGC 4303 - záběry VLT a ALMA

Video představuje snímky blízké galaxie NGC 4303, jedná se o spirální galaxii s příčkou hvězd a plynu uprostřed, která se nachází asi 46 milionů světelných let od nás, a na obloze ji naleznete v souhvězdí Panny. Záběry byly pořízeny přístrojem MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) na dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope) a radioteleskopem ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), jehož evropským partnerem je ESO. 

První dvojice snímků představuje data z přístroje MUSE. Nejprve je uveden záběr v zelené, červené a infračervené oblasti spektra (g, r, i), který byl použit ke sledování rozložení populace mladých hvězd. Následuje kombinace stejného záběru s daty vyzařování horkého plynu na čarách vodíku (Hα), dvakrát ionizovaného kyslíku OIII a jedenkrát ionizované síry SII, tedy emise ukazující na přítomnost nově zrozených hvězd.

Následující záběr pak samostatně představuje data z radioteleskopu ALMA. Slouží k mapování oblaků chladného molekulárního plynu, které jsou rezervoárem hmoty pro tvorbu nových hvězd. V jednom molekulárním oblaku se mohou zformovat i tisíce hvězd. Tyto hvězdné porodnice jsou však nepozorovatelné ve viditelném světle, zobrazit je lze pomocí rádiových vln, které vysílají molekuly oxidu uhelnatého CO.

Závěrečný pohled kombinuje všechna pozorování pořízená přístrojem MUSE i radioteleskopem ALMA. Vznikl tak pestrobarevný snímek, který astronomům pomáhá odhalit tajemství vzniku hvězd.

Záběry byly pořízeny v rámci projektu PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), jehož cílem je pořizovat snímky blízkých galaxií s velmi vysokým rozlišením pomocí teleskopů pracujících s různými vlnovými délkami elektromagnetického záření.

Kredit:

ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/PHANGS

O videu

Id:eso2110g
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:16. července 2021 14:00
Související články:eso2110
Doba trvání:17 s
Frame rate:25 fps

O objektu

Jméno:NGC 4303
Typ:Early Universe : Galaxy : Type : Spiral

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
2,7 MB

For Broadcasters