Seskupování a průměrování snímků objektu Sgittarius A*

Animace začíná pohledem na časosběrné video hřebenu Dolomit, které ilustruje proces seskupování (klastrování) a průměrování snímků použitý k získání záběru objektu Sgr A* – černé díry ve středu naší Galaxie. Video demonstruje, proč je možné na snímcích proměnlivého objektu s dlouhou expozicí rekonstruovat řadu možných jednotlivých záběrů stejného pohoří. Různé snímky jsou rozděleny do čtyř kategorií (klastrů) na základě společných struktur. Každý klastr doprovází sloupcový graf, který ukazuje, jak často byl snímek z této skupiny zrekonstruován z celkové sady záběrů. Snímky v každé skupině jsou následně zprůměrovány ve spodním panelu a finální průměrný záběr (v horní části) je vytvořen jako vážený průměr různých průměrů jednotlivých klastrů (klastr s vyšším počtem realizací má vyšší váhu ve finálním snímku). Druhá část videa následně ukazuje stejný proces při aplikaci na snímky Sagittarius A* získané rekonstrukcí z pozorování teleskopem EHT. V tomto případě jednotlivé snímky reprezentuji stejně kvalitní fity observačních dat a nikoliv různé okamžiky v čase, jak tomu bylo v první části ilustračního videa.

Kredit:

C. M. Fromm (University Würzburg, Germany), L. Rezzolla (University Frankfurt, Germany), EHT Collaboration

O videu

Id:eso2208-eht-mwj
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:12. května 2022 15:07
Související články:eso2208-eht-mw
Doba trvání:01 m 30 s
Frame rate:25 fps

O objektu

Jméno:M87*, Milky Way Galactic Centre
Typ:Local Universe : Galaxy : Component : Central Black Hole
Milky Way : Galaxy : Component : Central Black Hole

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
10,5 MB

For Broadcasters