Flere kig på Flammetågen, som der ses med DSS2, VISTA and APEX

Videoen viser Flammetågen og dens omgivelser ved forskellige bølgelængder.

Det første billede er sammensat af fotografier i synligt lys, optaget i forbindelse med Digitized Sky Survey 2 (DSS2). Det andet billede er optaget i infrarødt lys med ESOs Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) på Paranal Observatoriet i Chile. Endelig lægger vi så billeder optaget i radiobølgeområdet med instrumentet SuperCam på det observatorium, som drives af ESO på Chiles Chajnantorhøjslette under navnet Atacama Pathfinder Experiment (APEX).

Flammetågen er den store struktur i venstre halvdel af den gule firkant i midten, observeret i radiobølger. Den mindre struktur til højre er reflektionstågen NGC 2023. Øverst til højre for NGC 2023 stikker den kendte Hestehovedtåge op, ud af "flammerne". Det tre objekter er alle del af Oriontågen, som er en gigantisk struktur imellem 1300 og 1600 lysår borte.

Radioobservationerne er optaget som en del af projektet APEX Large CO Heterodyne Orion Legacy Survey (ALCOHOLS), hvor astronomerne så på stråling udsendt af CO molekylet (kulilte) i Oriontågen med det formål at kortlægge de steder, hvor der fødes nye stjerner. Farverne viser gassernes hastigheder, og de røde skyer i baggrunden fjerner sig hurtigere end de gule i forgrunden.

Kilde:

ESO; Th. Stanke; J. Emerson/VISTA. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit; Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin

Om videoen

Id:eso2201a
Sprog:da
Udgivelsesdato:4. januar 2022 17:00
Relaterede pressemeddelelser:eso2201
Spilletid:25 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Navn:Flame Nebula, Horsehead Nebula, NGC 2023
Type:Milky Way : Nebula : Appearance : Emission

Ultra HD (info)


HD


Mellem

Video podcast
4,0 MB

For Broadcasters