Tiedote

Rahoitusmahdollisuuksia Chilessä (Anuncio de Oportunidades)

ESO:n ja Chilen hallituksen yhteinen komitea vastaanottaa nyt hakemuksia

6. heinäkuuta 2020

ESO rahoittaa ja hallinnoi vuosittaista apurahahakua, joka on kohdistettu tähtitieteen ja teknologiaan liittyvien tieteenalojen kehittämiseen Chilessä tukeakseen tieteellistä yhteistyötä isäntämaansa Chilen kanssa. Hallitus, joka koostuu ESO:n ja Chilen hallituksen edustajista ulkoasiainministeriön energia-, tiede- ja teknologia- ja innovaatiojaoston kautta sekä henkilöistä Chilen kansallisesta tutkimus- ja kehitysvirastosta ja Chilen tähtitieteellisestä seurasta, arvioi ja valitsee tästä rahastosta tuettavat ohjelmat, jotka kuuluvat seuraaville alueille:

  • ESO:n apurahat Chilen akateemisten instituutioiden tähtitieteen tutkijatohtoriohjelmille.
  • Rahoitus pidempiin tieteellisiin vierailuihin tutkijatohtoreille, tutkijoille tai muille korkeakoulujen työntekijöille, joiden kesto on enintään kolme kuukautta.
  • Rahoitus tiedekuntien työtehtäviin enintään kahden vuoden jaksoille Chilen akateemisissa tutkimuslaitoksissa.
  • Rahoitus, jolla tuetaan tähtitieteen opetusta ja levittämistä koskevien koulutusohjelmien kehittämistä ja toteuttamista Chilessä.
  • Rahoitus kehitysohjelmien tukemiseen ja tähtitieteen teknologisten järjestelmien rakentamiseen.
  • Tähtitieteen kehittämisen tukemiseen alueilla, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin neljään luokkaan.

ESO:n ja Chilen hallituksen yhteinen komitea käsittelee kaikkia niitä ehdotuksia, jotka edistävät tähtitieteen kehittymistä Chilessä, ja myöntävät rahoitusta enintään noin 450 miljoonaan Chilen peson edestä vuonna 2020. Rahoituksen myöntämisperusteissa otetaan huomioon hankkeiden ansiot, komitean määrittämät strategiset painopistealueet, pyydetyn summan ja hankkeiden laajuuden välinen vastaavuus sekä hakijoiden saavutukset.

Ottakaa huomioon hankkeiden kehittymiseen liittyvä epävarmuus COVID-19 -pandemian kehittymisen seurauksena vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja vuoden 2021 aikana. Yhteinen komitea on päättänyt toteuttaa useita toimenpiteitä, jotka on kuvattu komitean hakuilmoituksessa 2020 (Anuncio de oportunidades 2020, linkki alempana).

Hakemukset on jätettävä  määräaikaan 4.9.2020 mennessä CLT aikaa 23:59.

Ehdotukset on kirjoitettava englanniksi tai espanjaksi käyttäen alla olevaa lomaketta (Huom. Lomake on vain espanjaksi).

Lisätietoja hakemuksista saa ESO:n Chilessä toimivan edustajan toimistosta.

Linkit

Yhteystiedot

Claudio Melo
ESO Chile
Alonso de Córdova 3107, Vitacura
Santiago, Chile
Puh.: +56 22 463 3032/ 22 463 3051
S-posti: cmelo@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann20019

Kuvat

Paranal at sunrise
Paranal at sunrise
Englanniksi