eso1440no — Pressemelding

Grønt lys for bygging av E-ELT

4. desember 2014

Under et nylig møte gav ESOs styrende organ, ESO-rådet, grønt lys [1] til å bygge European Extremely Large Telescope (E-ELT) i to faser. Utgifter på rundt en milliard euro er godkjent for den første fasen, som vil dekke byggekostnadene for et fullt fungerende teleskop med en rekke kraftige instrumenter. De første observasjoner ventes om ti års tid. Teleskopet vil muliggjøre fantastiske oppdagelser innen forskningsfelter som eksoplaneter, det fjerne univers og stjernesammensetningen i nære galakser. ESOs største kontrakt noensinne, vedrørende teleskopets kuppel og hovedstruktur, skal tildeles i løpet av neste år.

E-ELT, et optisk og infrarødt teleskop med et hovedspeil på 39 meter i diameter, skal holde til på Cerro Armazones i den chilenske Atacamaørkenen, 20 kilometer fra Very Large Telescope ved ESOs Paranal-observatorium. Teleskopet vil bli det største øyet som menneskeheten noensinne har rettet mot himmelen.

"ESO-rådets avgjørelse betyr at E-ELT kan bygges, og at de store konstruksjonsarbeidene nå er finansiert og dermed kan fortsette i henhold til planen. Det er allerede stor framgang på fjelltoppen der teleskopet skal bygges. De neste årene blir utrolig spennende," sier ESOs administrerende direktør, Tim de Zeeuw.

Byggingen av E-ELT ble godkjent av ESO-rådet i juni 2012 under forutsetning av at kontrakter verdt mer enn to millioner euro bare kunne inngås etter at minst 90 prosent av teleskopets totale kostnad (1083 millioner euro regnet i 2012-valuta) var finansiert. Et unntak ble gjort for anleggsarbeidet på Cerro Armazones. Arbeidet på fjelltoppen startet i 2014 – jf. pressemeldingen om første spadetak for E-ELT – og er nå godt i gang. 

Ti prosent av teleskopets totalkostnad er foreløpig overført til prosjektets andre fase. Med Polens innlemmelse i ESO har finansieringsforpliktelsene vedrørende E-ELT nå passert 90 prosent av totalkostnaden for den første fasen, som altså vil gi organisasjonen og dens medlemsland et fullt fungerende E-ELT. Ytterligere forpliktelser fra det kommende medlemslandet Brasil ventes om få år. 

For å unngå forsinkelser bestemte ESO-rådet at første fase i byggingen av kjempeteleskopet kan starte. Denne delen omfatter blant annet kontrakten for teleskopets kuppel og hovedstruktur. Kontrakten er den største i ESOs historie og skal tildeles i slutten av 2015. 

Blant teleskopkomponentene som inntil videre ikke er finansiert, finner vi deler av adaptiv optikk-systemet og instrumentene, hovedspeilets fem innerste ringer med segmenter (210 av totalt 798 delspeil) samt et sett reservespeil for å øke teleskopets driftseffektivitet i framtiden. Byggingen av disse komponentene igangsettes når ytterligere finansiering blir tilgjengelig (inkludert bidrag fra Brasil når landet ratifiserer sitt ESO-medlemskap). Utsettelsen av overnevnte komponenter vil ikke svekke den unike yteevnen teleskopet vil oppnå mot slutten av fase én.

"Bevilgningene som allerede er sikret, lar oss bygge et fullt fungerende E-ELT, som kommer til å bli det kraftigste av alle de ekstremt store teleskopene som for tiden er planlagt. E-ELTs lyssamlende evne og instrumentering vil være uovertruffen. Teleskopet vil la forskere undersøke eksoplaneter på størrelse med vår egen jord, studere enkeltstjerner og få overblikk over stjernepopulasjonen i nære galakser, samt observere ekstremt svake objekter i det fjerne univers," avslutter Tim de Zeeuw.

Fotnoter

[1] Avgjørelsen krevde at minst ti (av totalt 14) medlemsland stemte for. På møtet stemte elleve for, mens de tre resterende var ad referendum-stemmer, hvilket innebærer et forbehold om de hjemlige regjeringers endelige godkjennelse innen neste møte i ESO-rådet finner sted. Når de tre siste stemmene er godkjente, vil ESO-rådets avgjørelse være enstemmig.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 15 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal driver ESO Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskop. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er den europeiske partner i et revolusjonerende teleskop kalt ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. ESO planlegger for tiden et ekstremt stort optisk/nær-infrarødt teleskop som har fått betegnelsen E-ELT: European Extremely Large Telescope. Med en speildiameter på rundt 39 meter vil dette bli det største "øye" i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Jan-Erik Ovaldsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Andreas O. Jaunsen
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1440 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1440no
Navn:Extremely Large Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Kunstnerisk framstilling av European Extremely Large Telescope
Kunstnerisk framstilling av European Extremely Large Telescope
ESO-rådet gir grønt lys til bygging av E-ELT
ESO-rådet gir grønt lys til bygging av E-ELT
Måneoppgang over Cerro Armazones
Måneoppgang over Cerro Armazones
Arbeidet ved Cerro Armazones godt i gang
Arbeidet ved Cerro Armazones godt i gang
Kunstnerisk framstilling av European Extremely Large Telescope
Kunstnerisk framstilling av European Extremely Large Telescope
Kunstnerisk framstilling av European Extremely Large Telescope
Kunstnerisk framstilling av European Extremely Large Telescope
Arbeid ved Cerro Armazones
Arbeid ved Cerro Armazones
Arbeid ved Cerro Armazones
Arbeid ved Cerro Armazones
Arbeid ved Cerro Armazones sett fra Paranal
Arbeid ved Cerro Armazones sett fra Paranal
Panorama av Cerro Armazones sett fra Paranal
Panorama av Cerro Armazones sett fra Paranal
Arbeidet ved Cerro Armazones godt i gang
Arbeidet ved Cerro Armazones godt i gang
Cerro Armazones
Cerro Armazones

Videoer

ESOcast 70: Grønt lys for bygging av E-ELT
ESOcast 70: Grønt lys for bygging av E-ELT
Blowing the lid off Cerro Armazones
Blowing the lid off Cerro Armazones
kun på engelsk