eso1704nb — Pressemelding

Kontrakter for speil og sensorer til ELT er signert

18. januar 2017

I en seremoni ved ESOs hovedkvarter ble det i dag signert fire kontrakter for store deler til Extremely Large Telescope (ELT) som ESO bygger. Kontraktene gjaldt: støpning av teleskopets gigantiske sekundær- og tertiærspeil (tildelt SCHOTT); levering av speilceller som skal støtte disse to speilene (tildelt SENER-gruppen); og levering av kantsensorer som utgjør en viktig del av kontrollsystemet til ELTs enorme segmenterte primærspeil (tildelt FAMES-konsortiet). Sekundærspeilet vil bli det største som noensinne er brukt på et teleskop, samt det største konvekse speilet produsert noen gang.

Byggingen av det 39 meter store ELT – som vil bli det største optiske/nær-infrarøde teleskopet i verden – går fremover. Det gigantiske teleskopet benytter et komplekst optisk system som aldri er blitt brukt før, bestående av fem speil. Systemet krever optiske og mekaniske deler som strekker nåværende teknologi til sitt ytterste.

Kontrakter for produksjonen av flere av disse utfordrende teleskopkomponentene er nettopp blitt signert av ESOs administrerende direktør Tim de Zeeuw, og representanter fra tre industrientreprenører fra ESOs medlemsland.

I introduksjonen til seremonien sa Tim de Zeeuw: «Det gir meg stor glede å signere disse fire kontraktene i dag, hvor hver kontrakt gjelder avanserte deler som representerer selve kjernen av ELTs revolusjonerende optiske system. Dette understreker at byggingen av dette gigantiske teleskopet går fremover i full fart – i rute til at teleskopet skal se sitt første lys i 2024. Vi i ESO ser frem til å samarbeide med SCHOTT, SENER og FAMES – tre ledende industrielle partnere fra våre medlemsland.»

De to første kontraktene ble inngått med SCHOTT, representert ved konserndirektør Christoph Fark. Kontraktene gjelder avstøpningen av ELTs største enkeltspeil – det 4,2 meter store sekundærspeilet og det 3,8 meter store tertiærspeilet – som skal lages av SCHOTTs keramiske lav-utvidelsesmateriale Zerodur© [1].

Sekundærspeilet vil bli hengende opp-ned på toppen av teleskopets struktur, høyt over det 39 meter store primærspeilet. Dette sekundærspeilet vil være det største som noensinne er brukt på et teleskop, samt det største konvekse speilet produsert noen gang [2]. Det konkave tertiærspeilet er også en uvanlig del av dette teleskopet [3]. ELTs sekundærspeil og tertiærspeil vil være på størrelse med primærspeilet til mange moderne teleskoper, og vil veie 3,5 og 3,5 tonn hver [4]. Sekundærspeilet skal leveres i slutten av 2018, og tertiærspeilet skal leveres i juli 2019.

Den tredje kontrakten ble inngått med SENER-gruppen, representert ved avdelingsdirektør for romteknologi, Diego Rodríguez. Kontrakten gjelder levering av avanserte støtteceller til ELTs sekundær- og tertiærspeil, og det tilhørende komplekse systemet for aktiv optikk som skal sikre at disse massive, men fleksible speilene skal beholde sin korrekte form og plassering inni teleskopet. Høy presisjon er nødvendig dersom teleskopet skal levere optimal bildekvalitet [5].

Den fjerde kontrakten ble signert av administrerende direktør Didier Rozière (FAMES, Fogale) og administrerende direktør Martin Sellen (FAMES, Micro-Epsilon) på vegne av FAMES-konsortiet. Kontrakten omfatter produksjonen av totalt 4608 kantsensorer til de 798 sekskantede speilsegmentene som utgjør ELTs primærspeil [6].

Disse sensorene er de mest nøyaktige sensorene som noen gang er brukt i et teleskop og kan måle relativ posisjon med en nøyaktighet på noen få nanometer. Sensorene utgjør en grunnleggende del av det komplekse systemet som kontinuerlig skal registrere posisjonen til ELTs primærspeilsegmenter relativt til sine naboer og sørge for at segmentene arbeider sammen for å danne et perfekt avbildningssystem. Det er en stor utfordring både å lage sensorer med den nødvendige presisjonen, og produsere dem raskt nok til at tusenvis av dem kan leveres innen de korte tidsfristene.

Til stede ved signeringsseremonien var også andre ledende representanter fra de involverte selskapene og ESO. Det var en utmerket anledning for representantene, som skal produsere mange av de optiske og mekaniske delene til det gigantiske teleskopet, til å bli kjent med hverandre før de setter i gang med å skape verdens største øye mot himmelen.

Fotnoter

[1] Zerodur ble opprinnelig utviklet for astronomiske teleskoper på slutten av 1960-tallet. Materialet har nesten ingen varmeutvidelse, som betyr at materialet ikke vil utvide seg selv under store temperatursvingninger. Kjemisk sett er materialet meget motstandsdyktig og det kan poleres til å oppnå en finish med høy standard. Selve det reflekterende laget – lagd av aluminium eller sølv – blir vanligvis dampet på den ekstremt glatte overflaten kort tid før teleskopet settes i drift. Mange kjente teleskoper med Zerodur-speil har i flere tiår vært i pålitelig drift. Det gjelder for eksempel ESOs Very Large Telescope (VLT) i Chile.

[2] Produksjonen av sekundærspeilet er en enorm utfordring på grunn av det sterkt konvekse, asfæriske speilet. Resultatet vil være et bemerkelsesverdig eksempel på optisk presisjon. Sammen med mange andre deler av ELT, vil dette sekundærspeilet være det første i sitt slag. Den totale vekten til sekundærspeilet og dets støttesystem vil være 12 tonn. Ettersom speilet skal henge ovenfor primærspeilet, må det utvises stor forsiktighet for å forhindre at speilet faller ned!

[3] De fleste nåværende store teleskopene, deriblant VLT og romteleskopet Hubble (NASA/ESA), bruker bare to buede speil for å danne et bilde. I disse tilfellene blir et tertiærspeil noen ganger introdusert for å lede lyset til et mer praktisk brennpunkt – og det speilet er vanligvis lite og flatt. Hos ELT vil tertiærspeilet derimot ha en buet overflate. Bruken av tre speil vil dessuten levere et bilde med bedre kvalitet over et større synsfelt enn det som er mulig å oppnå med et to-speildesign.

[4] Kontrakten for å polere sekundærspeilet er allerede blitt tildelt.

[5] M2- og M3-celler er kompliserte mekanismer som er mer enn 6,5 meter brede og som veier nesten 12 tonn inkludert selve speilene. De gir justerings- og sporingsmuligheter ved å benytte heksapoder med høy presisjon som gir en absolutt nøyaktighet på et titalls mikrometer. Cellene kompenserer også for overflatedeformasjoner i speilene i en størrelsesorden på noen titalls nanometere ved hjelp av en innovativ løsning som benytter seletøy og sidestøtter.

[6] Ved nåværende tidspunkt er 3288 sensorer blitt bestilt (til ELT fase 1), og ytterligere 1320 vil bli inkludert i fase 2, som gir en total på 4608.

Mer informasjon

ESO, European Southern Observatory, er den fremste mellomstatlige astronomiorganisasjonen i Europa og verdens desidert mest produktive astronomiske observatorium. Organisasjonen er finansiert av 16 land: Belgia, Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, samt vertsnasjonen Chile. ESOs ambisiøse virksomhet fokuserer på design, bygging og drifting av effektive bakkebaserte observasjonsanlegg for å muliggjøre banebrytende vitenskapelige oppdagelser. ESO spiller også en ledende rolle i å fremme og organisere samarbeid innenfor astronomisk forskning. ESO driver tre unike, verdensledende observatorier i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. Ved Paranal har ESO oppført Very Large Telescope, verdens mest avanserte astronomiske observatorium for synlig lys, og to såkalte kartleggingsteleskoper. VISTA observerer i infrarødt og er verdens største kartleggingsteleskop, mens VLT Survey Telescope er det største teleskopet som er designet utelukkende for himmelkartlegginger i synlig lys. ESO er en viktig partner i ALMA, nåtidens største astronomiprosjekt. På Cerro Armazones, ikke langt fra Paranal, er ESO i ferd med å bygge European Extremely Large Telescope (E-ELT). Med en speildiameter på 39 meter vil dette bli det største «øye» i verden som skuler opp på himmelen.

Linker

Kontakter

Maria Hammerstrøm
Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
Oslo, Norge
E-post: eson-norway@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tlf.: +49 89 3200 6655
Mob.: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

ESO i sosiale medier

Dette er en oversettelse av ESOs pressemelding eso1704 i regi av ESON, et nettverk av personer i ESOs medlemsland (samt noen utenfor ESO, som Norge) som fungerer som lokale mediekontakter i forbindelse med pressemeldinger og andre nyheter fra ESO.

Om pressemeldingen

Pressemld. nr.:eso1704nb
Navn:Extremely Large Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Plassering av speil i ELTs optiske system
Plassering av speil i ELTs optiske system
Signering av kontraktene med SCHOTT om å lage ELTs M2- og M3-speil
Signering av kontraktene med SCHOTT om å lage ELTs M2- og M3-speil
Signering av kontrakt med SENER om å lage ELTs M2- og M3-speilceller
Signering av kontrakt med SENER om å lage ELTs M2- og M3-speilceller
Signering av kontrakt med FAMES om å lage kantsensorer til ELTs primærspeil
Signering av kontrakt med FAMES om å lage kantsensorer til ELTs primærspeil
Signeringsseremoni for kontrakter om støpningen av ELTs M2- og M3-speil
Signeringsseremoni for kontrakter om støpningen av ELTs M2- og M3-speil
Kontraktseremoni for ELTs M2- og M3-speilceller
Kontraktseremoni for ELTs M2- og M3-speilceller
Kontraktseremoni for ELTs kantsensorer
Kontraktseremoni for ELTs kantsensorer
Deltakere i kontraktseremonien for ELT ved ESOs hovedkvarter
Deltakere i kontraktseremonien for ELT ved ESOs hovedkvarter
Plassering av speil i ELTs optiske system
Plassering av speil i ELTs optiske system

Videoer

ESOcast 93 Light: Kick-off for speil og sensorer til det største øyet som ser mot himmelen
ESOcast 93 Light: Kick-off for speil og sensorer til det største øyet som ser mot himmelen