Meddelande

Världens mest produktiva observatorium: En tillbakablick på 2019

9 april 2020

De vetenskapliga studierna på ESO:s observatorier i Chile har nyligen tagit en paus, men data som insamlas med teleskopen fortsätter att ge viktiga bidrag till forskningen många år efter de har samlats in. En nyligen publicerad rapport från ESO:s bibliotek visar att ESO fortsätter att vara det mest produktiva markbaserade observatoriet i världen, med över 1 000 publicerade vetenskapliga artiklar under 2019.

Det största bidraget kommer från ESO:s Very Large Telescope (VLT) och VLT-interferometern vid ESO:s Paranalobservatorium i Chile. Under 2019 publicerades 519 artiklar med resultat från Paranal. De mest produktiva instrumenten var UVES, MUSE och X-shooter, vilka vardera bidrog med data till över 100 artiklar.

Några särskilt intressanta resultat under året producerades med VLT, bland andra den första gasjätteplaneten som kretsar kring en sollik stjärnrest och den första detektionen av ett tungt grundämne som har uppstått i vid en kollision av två neutronstjärnor.

ESO:s övriga teleskop vid Paranal, VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) och VST (VLT Survey Telescope) bidrog också på ett signifikant sätt genom att bidra med data till 98 respektive 55 publikationer. Bland dessa finns VISTA:s nya bild av Stora Magellanska molnet, som gjorde 10 miljoner fler stjärnor synliga, och VST:s bidrag till Gaias bästa kartläggning hittills av Vintergatans stjärnor.

ESO:s La Sillaobservatorium firade 50 under året vilket kulminerade med en total solförmörkelse. Data från La Sillateleskopen bidrog till 207 artiklar och visar att observatoriet fortfarande efter ett halvt sekel bidrar på ett spektakulärt sätt till vetenskapen.

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), där ESO är en partner, bidrog till 219 publikationer under Europeisk tidsallokering, medan ESO:s APEX (Atacama Pathfinder EXperiment) bidrog till 32 artiklar.

Den sammanfattande rapporten har titeln Basic ESO Publication Statistics och ges ut årligen. Den visar att även antalet artiklar som baserades på ESO:s vetenskapliga arkiv fortsatte att öka. Under 2019 användes arkivdata i 35 % av de över 1 000 publicerade artiklarna, antingen genom exklusiv användning av ESO-arkivet (där ingen av författarna utförde egna observationer) eller genom att använda arkivdata tillsammans med observationsdata erhållna av författarna.

Mer information

Statistiken publiceras i den årliga ESO Publication Statistics som tas fram av ESO:s Library and Information Centre, baserat på uppgifter i ESO Telescope Bibliography (telbib), en databs med faktagranskade publikationer baserade på ESO-data. ESO lägger stor kraft på att identifiera alla relevanta artiklar och anser att telbib i princip är komplett.

Interaktiva grafer med statisk från 1996 finns tillgängliga online. Med databasen kan publikationer baserade på data från olika ESO-instrument och det öppna dataarkivet undersökas.

ALMA är en internationell astronomisk facilitet där ESO, U.S. National Science Foundation (NSF) och National Institutes of Natural Sciences (NINS) i Japan är partnerorganisationer i samarbete med Chile.

Länkar

Om meddelandet

ID:ann20012

Bilder

Antalet publicerade artiklar baserade på data från olika observatorier (1996-2019)
Antalet publicerade artiklar baserade på data från olika observatorier (1996-2019)