Jämförelse av Vintergatans centrala delar i olika våglängder

Denna jämförelsebild visar hur de centrala delarna av Vintergatan ser ut i olika våglängder.

Den övre panelen visar kompakta källor som APEX upptäckt i submillimeterljus, som en del i ATLASGAL undersökningen, kombinerat med kompletterande data från ESA:s Plancksatellit för att också visa upp mer utsträckta former.

Den andra panelen visar samma område sett i kortare, infraröda våglängder med NASA:s rymdteleskop Spitzer.

Den tredje panelen visar återigen samma del av himlen i kortvågigt infrarött ljus, som observerats av ESO:s kartläggningsteleskop för infrarött ljus, VISTA vid Paranalobservatoriet i Chile. Områdena som här syns som mörka stoftstråk lyser istället starkt i bilderna från ATLASGAL.

Längst ner visas en mer välkända bild av galaxen i synligt ljus, i vilken de flesta av de mer avlägsna strukturerna är skymda.

Betydelsen av färgerna varier från bild till bild och det är inte möjligt att direkt jämföra dem.

Källa:

ESO/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/VVV Survey/ESA/Planck/D. Minniti/S. Guisard
Acknowledgement: Ignacio Toledo, Martin Kornmesser

Om bilden

ID:eso1606d
Språk:sv
Typ:Kollage
Publiceringsdatum:24 februari 2016 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1606
Storlek:12270 x 7778 px

Om objektet

Typ:Milky Way

Bildformat

Skärmstor jpeg
316,7 kB