Att beräkna bilden av det svarta hålet i Vintergatans centrum

Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration har skapat en bild (överst) av det supermassiva svarta hålet i centrum av vår galax, Sagittarius A* eller Sgr A*, genom att kombinera bilder som räknats fram från observationer gjorda med EHT. 

 

Bilden skapades från genomsnittet av tusentals bilder beräknade med olika metoder, som alla stämmer mycket väl med EHT-data. Denna medelvärdesbildning bevarar information som återkommer ofta i de enstaka bilderna och tonar ner detaljer som förekommer sällan.

 

Bilderna kan också delas upp i grupper baserat på likheter mellan dem. En representativ bild av fyra varianter av sådana bildgrupper visas på den nedre raden. Tre av bilderna visar en ringstruktur med varierande ljusstyrka. Den fjärde bilden utgörs av bilder som liknar varandra men som inte visar en ringformad struktur.

 

Stapeldiagrammen visar det relativa antalet bilder i varje grupp. Tusentals bilder ingår i vardera av de tre första grupperna, medan den fjärde bara innehåller några hundra bilder. Höjden på staplarna indikerar de relativa vikterna, eller bidragen, av varje grupp till medelvärdet i den översta bilden.

 

EHT-nätverkets radioteleskop utgörs av bland annat Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) och Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) i Atacamaöknen i Chile, som delägs av ESO och som driver det på uppdrag av dess europeiska medlemsnationer.

Källa:

EHT Collaboration

Om bilden

ID:eso2208-eht-mwb
Språk:sv
Typ:Kollage
Publiceringsdatum:12 maj 2022 15:07
Relaterade pressmeddelanden:eso2208-eht-mw
Storlek:4096 x 5116 px

Om objektet

Namn:Milky Way Galactic Centre
Typ:Milky Way : Galaxy : Component : Central Black Hole

Bildformat

Stor jpeg
936,6 kB
Skärmstor jpeg
115,9 kB

Zoombar


Skrivbordsunderlägg

1024x768
81,8 kB
1280x1024
113,2 kB
1600x1200
139,3 kB
1920x1200
152,4 kB
2048x1536
192,0 kB