Pressmeddelande

VISTA synar Bildhuggargalaxen

16 juni 2010

Som en del av dess första observationsprojekt har ESO:s teleskop VISTA tagit en enastående ny bild av Bildhuggargalaxen (NGC 253). Teleskopet vid Paranalobservatoriet i Chile observerar i infrarött ljus, vilket gör att dess blick mot rymden påverkas mindre av interstellärt stoft. Den nya bilden avslöjar otaliga svala stjärnor samt en iögonfallande stav av stjärnor som korsar galaxens mitt. Bilden bär med sig ny information om galaxens historia och utveckling.

Bildhuggargalaxen (NGC 253), döpt efter stjärnbilden som den ligger i (Bildhuggaren, eller Sculptor på latin), är en av himlens ljusstarkaste galaxer. Den syns inte från Sverige men från sydligare breddgrader räcker det med en fältkikare för att få syn på galaxen, som upptäcktes av Caroline Herschel från England 1783. Spiralgalaxen NGC 253 ligger cirka 13 miljoner ljusår från jorden. Den är den ljusstarkaste medlemmen i en mindre grupp av galaxer som kallas Sculptor-gruppen, som i sin tur är en av de närmaste galaxgrupperna till Lokala gruppen av galaxer där vår egen galax ingår. Att Bildhuggargalaxen är så pass ljus förklaras delvis med att där pågår det ett häftigt utbrott av ny stjärnbildning. NGC 253 är för övrigt en mycket dammig galax: stoftet mellan stjärnorna skymmer mycket av ljuset (eso0902). Sedd från jorden är galaxen nästan kantställd, med tydliga spiralarmar som sträcker sig ut från den ljusa kärnan i mitten.

VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, Kartläggningsteleskopet för astronomi i synligt och infrarött ljus) är det senaste tillskottet vid ESO:s Paranalobservatorium i den chilenska Atacamaöknen. Det är dessutom världens största kartläggningsteleskop. Efter att det överlämnades till ESO i slutet av 2009 (eso0949) användes teleskopet för att genomföra två detaljstudier av mindre områden på himlen innan det började ägna sig åt de mycket mer omfattande kartläggningar som nu genomförs. En av dessa ”mini-kartläggningar” var just en detaljstudie av NGC 253 och dess omgivning.

Då VISTA arbetar i infrarött ljus kan teleskopet se rakt igenom stoftet och dammet som är kännetecknande för galaxen när den avbildas i synligt ljus. Nu träder oerhörda mängder av svalare stjärnor fram som knappt registreras med teleskop som bara ser i synligt ljus. VISTA:s blick avslöjar det mesta av det som dolde sig bakom de tjocka stoftmoln i galaxskivans centrala delar. Det ger även en blick in mot en stav av stjärnor som korsar galaxkärnan och som inte syns i bilder tagna i synligt ljus. De ståtliga spiralarmarna sträcker sig nu över hela galaxens skiva.

De fina observationsförhållanden som råder hos VISTA delar teleskopet med sin granne, ESO:s jätteteleskop VLT (Very Large Telescope) på bergstoppen bredvid. Det gör att det kan ta för ett teleskop på jordskorpan utomordentligt skarpa bilder.

Med ett så kraftfullt instrument till förfogande var astronomerna nyfikna på att skala bort några av Bildhuggargalaxens mysterier. De studerar de otaliga svala, röda jättestjärnorna i galaxens omgivande halo som omger galaxen och de mäter den kemiska sammansättningen i några av NGC 253:s mindre satellitgalaxer. Dessutom letar de efter ännu oupptäckta objekt så som klothopar och ultratäta dvärggalaxer som utan VISTA:s djupa bilder skulle vara osynliga. Med de unika data från VISTA planerar de att kartlägga hur galaxen bildats och hur den har utvecklats med tiden.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 14 länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av kraftfulla markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra viktiga vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal driver ESO Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och VISTA, det största kartläggningsteleskopet. ESO är den europeiska partnern i ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande för ett 42-meters europeiskt extremt stort teleskop för synligt och infrarött ljus, E-ELT, som kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande 1025, som tagits fram inom ramarna för ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer som fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Robert Cumming.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO, Survey Telescopes PIO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1025 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1025sv
Namn:NGC 253
Typ:Local Universe : Galaxy : Activity : Starburst
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM

Bilder

VISTA’s infrared view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
VISTA’s infrared view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
text på engelska
Infrared/visible light comparison of views of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
Infrared/visible light comparison of views of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
text på engelska

Videor

Zooming in on the VISTA view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
Zooming in on the VISTA view of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
text på engelska
IR/visible crossfade of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
IR/visible crossfade of the Sculptor Galaxy (NGC 253)
text på engelska