Pressmeddelande

VLT tittar Jungfrun djupt i ögonen

24 augusti 2011

ESO:s jätteteleskop VLT har tagit denna effektfulla bild av ett vackert men säreget par av galaxer med smeknamnet Ögonen. Den större av de två, NGC 4438, har en gång i tiden varit en spiralgalax men har blivit deformerad av kollisioner med andra galaxer under de senaste två-trehundra miljoner åren. Den här bilden är den första som släppts från ESO:s ”Cosmic Gems”-program. I detta projekt har ESO öronmärkt observationstid till att ta bilder som kan väcka allmänhetens intresse.

Ögonen (”The Eyes”) ligger ungefär 50 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Jungfrun med ett inbördes avstånd på några hundratusen ljusår. Det är de två galaxernas snarlika kärnor som har gett dem deras smeknamn. Sedda genom ett medelstort teleskop liknar de två vita ovalerna ett par ögon som lyser i mörkret.

Även om galaxernas centrum ser ut att vara lika, så skulle deras yttre regioner inte kunna vara mer olika varandra. Galaxen i det nedre högra hörnet, som kallas NGC 4435, är kompakt och verkar nästan helt sakna både gas och stoft. Den stora galaxen i det övre vänstra hörnet, NGC 4438, har i motsats till den andra galaxen ett spår av skymmande stoft som passerar just under dess centrum. Unga stjärnor samlas till vänster om dess centrum, varifrån gas sträcker sig ut ända till bildens kanter.

Innehållet i NGC 4438 har dragits ut ur galaxen i en våldsam händelse, nämligen en kollision med en annan galax. Denna krock har förvridit galaxens spiralmönster. Något liknande kan komma att även drabba Vintergatan när den kolliderar med sin galaxgranne Andromeda om ungefär tre-fyra miljarder år.

I fallet Ögonen skulle boven i dramat kunna vara NGC 4435. Vissa astronomer tror att den skada som åsamkats NGC 4438 är resultatet av en närkontakt mellan de två galaxerna som tagit dem så nära varandra som 16 000 ljusår. I denna kollision, som skedde för några hundra miljoner år sedan, fick den stora galaxen små skador, men den lilla blev betydligt mer påverkad. Tidvattenkrafter från krocken är antagligen ansvariga för att ha slitit ut gas- och stoftinnehållet ur NGC 4438, och för att ha tagit bort större delen av gasen och stoftet i NGC 4435 och därmed minskat dess massa.

En annan möjlighet är att den gigantiska elliptiska galaxen Messier 86 som ligger bortom Ögonen, men som inte är synlig i denna bild, ligger bakom skadorna som åsamkats NGC 4438. I observationer som gjorts nyligen har man hittat filament av joniserad vätgas som förbinder de två stora galaxerna. Det pekar på att de kan ha kolliderat i det förflutna.

Den elliptiska galaxen Messier 86 och Ögonen tillhör Virgo-hopen, en mycket talrik galaxhop. I denna tätbefolkade miljö är galaxkollisioner ganska vanliga. Det kan hända att NGC 4438 stött ihop med både NGC 4435 och Messier 86 tidigare.

Den här bilden är den första som producerats i ESO:s ”Cosmic Gems”-program. Detta är ett nytt projekt som syftar till att produceras astronomiska bilder för undervisning och för att väcka allmänhetens intresse. Programmet använder observationstid som annars gått till spillo eftersom väderförhållandena ansetts vara för dåliga för vetenskapliga observationer. Istället tar man bilder på intressanta, spännande eller visuellt tilltalande objekt. Data görs även tillgängligt för professionella astronomer genom ESO:s vetenskapliga arkiv.

När denna bild skapades var det några moln på natthimlen, men atmosfären var exceptionellt stabil. Detta gjorde det möjligt se de fina detaljerna och få dem på bild. Kameran som användes var FORS2 [1] som sitter på VLT. Ljus som passerade genom två olika filter, ett rött (röd färgsättning) och ett gröngult (blå färgsättning), användes. Exponeringstiderna för de två filterna var 1800 respektive 1980 sekunder.

Noter

[1] FORS2 är en spektrograf för synligt och ultraviolett ljus som sitter på VLT:s Enhetsteleskop nr 1.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Olivier R. Hainaut
ESO, Science Liaison, education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6752
Mobil: +49 151 2262 0554
E-post: ohainaut@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49-89-3200-6761
Mobil: +49-173-3872-621
E-post: lars@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1131 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1131sv
Namn:Eyes Galaxies, NGC 4435, NGC 4438
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Interacting
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FORS2

Bilder

VLT tittar Jungfrun djupt i ögonen
VLT tittar Jungfrun djupt i ögonen
The Eyes in the constellation of Virgo
The Eyes in the constellation of Virgo
text på engelska

Videor

Zooming in on The Eyes
Zooming in on The Eyes
text på engelska