Zooma in mot en förmörkelsevariabel i det Stora Magellanska Molnet

I den här videon startar vi med en vy över hela södra stjärnhimlen och närmar oss sedan en av Vintergatans närmaste granngalaxer - det Stora Magellanska molnet. Inom den här galaxen har man funnit ett flertal väldigt ljussvaga och ovanliga kalla dubbelstjärnor. När de två stjärnorna kretsar omkring varandra och den ena passerar framför den andra förändras deras ljusstyrka, när man ser på dem på avstånd. Genom att studera hur ljusstyrka förändras, samt andra egenskaper hos systemet, kan astronomerna jämföra avstånden till förmörkelsevariabler med stor noggranhet. En lång serie av sådana observationer av väldig ovanliga sådana stjärnor har lett till den mest noggranna mätningen hittills av avståndet till det Stora Magellanska molnet, vintergans granngalax. I sin tur är kan mätningen ge ett viktigt steg i bestämningen av avstånd över hela universum.

Källa:

ESO/Nick Risinger (skysurvey.org)/R. Gendler/L. Calçada. Music: movetwo

Om videon

ID:eso1311a
Språk:sv
Publiceringsdatum:6 mars 2013 19:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1311
Speltid:01 m 46 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Stor

Stor QuickTime
19,5 MB

Medium


Liten

Mindre Flash
7,9 MB
Mindre QT
5,0 MB

For Broadcasters