SPT0418-47: Från linsad bild till rekonstruerad vy

Denna animation illustrerar hur astronomerna rekonstruerade en gravitationellt linsad bild av gasen i galaxen SPT0418-47 erhållen med ALMA, och beräknade en bild av dess verkliga utseende.

 

SPT0418-47 är gravitationellt linsad av en förgrundsgalax vilket resulterar i den nästan perfekt ringformade bild av den avlägsna galaxen som ses i början av videon. I slutet av videon ses den bild av galaxen som astronomerna erhöll när de rekonstruerade dess verkliga utseende med hjälp av en ny datorbaserad beräkningsmodell.

Källa:

ALMA (NRAO/ESO/NAOJ)/Martin Kornmesser (ESO)

Om videon

ID:eso2013c
Språk:sv
Publiceringsdatum:12 augusti 2020 17:00
Relaterade pressmeddelanden:eso2013
Speltid:20 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Namn:SPT0418-47
Typ:Early Universe : Galaxy : Type : Gravitationally Lensed

HD


Medium


For Broadcasters