Europeisk infrastruktur i Event Horizon Telescope

Denna video visar de anläggningar i EHT som Europa bidrar med. Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) i Chile, är ett samarbete mellan ESO (på uppdrag av dess europeiska medlemsstater), US National Science Foundation (NSF), National Institutes of Natural Sciences (NINS) i Japan, och Chile. Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) är ett samarbete mellan Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR), Onsala Space Observatory (OSO) och ESO. 30-metersteleskopet vid Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM) är beläget i spanska Sierra Nevada IRAM NOrthern Extended Millimeter Array (NOEMA) är beläget i de franska Alperna. Data från dessa teleskop kombinerades med data från andra teleskop i EHT-nätverket vid två anläggningar varav det ena i Europa, vid MPIfR, för att korrigeras och behandlas till färdiga bilder.

Källa:

ESO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), IRAM/Diverticimes, NOEMA, F. Xavier Cuvelier, mediomix, Thalia Traianou (Max Planck Institute for Radio Astronomy) and B. Tafreshi (twanight.org).

Om videon

ID:eso2208-eht-mwd
Språk:sv
Publiceringsdatum:12 maj 2022 15:07
Relaterade pressmeddelanden:eso2208-eht-mw
Speltid:01 m 02 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Namn:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, Atacama Pathfinder Experiment
Typ:Unspecified : Technology : Observatory

HD


Medium


For Broadcasters