Pressmeddelande

ESO inviger annex till högkvarteret i Garching

Nya byggnader vid ESO:s högkvarter i Garching officiellt avtäckta

5 december 2013

Den 4 december 2013 vid ESO:s högkvarter i Garching utanför München i Tyskland hölls en officiell invigningsceremoni för kontorsbyggnadens nya utbyggnad. Vid firandet deltog medlemmar i ESO:s råd, lokala myndigheter, arkitekterna Auer+Weber+Assoziierte, byggherren BAM Deutschland AG samt ESO:s ledning.

Avtäckningen av utbyggnaden är på många sätt en viktig dag i ESO:s historia. Det nya huset samlar inte bara alla ESO:s medarbetare i Garching på en plats och förenklar därmed samarbete dem emellan. Den nya tekniska byggnaden ger också ESO en plats där de mest avancerade instrumenten kommer att sättas ihop, testas och uppgraderas. Utbyggnaden har möjliggjorts delvis tack vare ett generöst bidrag från den tyska förbundsdepartementet för vetenskap och forskning.

Tillsammans med sina omgivningar täcker de två nya husen – en kontorsbyggnad på 10 300 kvadratmeter och teknikhuset på 2900 kvadratmeter – mer än dubbelt så mycket som ESO:s högkvarters nuvarande yta. Yttillskottet behövdes eftersom ESO:s medarbetare för tillfället är utspridda på många olika platser på campusområdet i Garching.

Med det Europeiska extremt stora teleskopet E-ELT vid horisonten behövde dessutom ESO en plats där de de tekniska innovationerna som detta ambitiösa projekt behöver kan komma till och få växa. Den tekniska byggnaden - där också ett av världens största astronomiska dataarkiv med astronomiska data kommer att finnas - kommer att vara viktigt för detta arbete.

De två byggnaderna och bron som kopplar samman dem med det nuvarande högkvarteret är formgivna av arkitekterna Auer+Weber+Assoziierte efter att flera förslag lämnats in i en arkitekttävling. Det är samma firma som också formgivit forskarhotellet Residencia vid ESO:s Paranalobservatorium i Chile. Det huset fick sedan utmärkelserna LEAF Award 2004 och Cityscape Architectural Review Award 2005.

Utbyggnaden har formgivits för att passa in med den ursprungliga byggnaden. I kontorsbyggnaden, som delar den befintliga byggnadens krökta form, används naturliga ljuskällor. Här finns även två gårdsplaner. Den tekniska byggnaden är en cylinder vars diameter nästan matchar storleken hos E-ELT:s 39-meters huvudspegel.

Båda de nya byggnaderna har fått märkningen gröna byggnader. Deras energiförbrukning kommer att bli avsevärt lägre än typiska byggnader av samma storlek. Det är tack vare deras välisolerade fasad och eftersom kontorsbyggnaden värms upp och kyls genom termiska bjälklag – där grundvatten används tillsammans med en värmepump – och är försedd med fjärrvärme från geotermiskt vatten.

Utbyggnaden, som började byggas i januari 2012, blir ännu ett viktigt steg framåt i ESO:s ständiga utveckling.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39 metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Christoph Haupt
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6310
E-post: chaupt@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1350 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1350sv
Namn:ESO HQ Garching
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Facility
Facility:Other

Bilder

Utbyggnaden till ESO:s högkvarter
Utbyggnaden till ESO:s högkvarter
Ribbon-cutting ceremony at the inauguration of the ESO Headquarters  Extension
Ribbon-cutting ceremony at the inauguration of the ESO Headquarters Extension
text på engelska
Utbyggnaden till ESO:s högkvarter
Utbyggnaden till ESO:s högkvarter
ESO:s nya tekniska byggnad
ESO:s nya tekniska byggnad
Ingång till utbyggnaden av ESO:s högkvarter
Ingång till utbyggnaden av ESO:s högkvarter
ESO:s högkvarter från långt håll
ESO:s högkvarter från långt håll
ESO:s nya kontors- och konferensbyggnad
ESO:s nya kontors- och konferensbyggnad
ESO:s nya kontors- och konferensbyggnad
ESO:s nya kontors- och konferensbyggnad
ESO:s nya teknikbyggnad
ESO:s nya teknikbyggnad
Trappan till ESO:s högkvarters utbyggnad
Trappan till ESO:s högkvarters utbyggnad
Utbyggnaden till ESO:s högkvarter
Utbyggnaden till ESO:s högkvarter

Videor

Timelapse-video som visar bygget av utbyggnaden till ESO:s högkvarter
Timelapse-video som visar bygget av utbyggnaden till ESO:s högkvarter
Time-lapse video som visar bygget av ESO:s tekniska byggnad
Time-lapse video som visar bygget av ESO:s tekniska byggnad