En tredimensionell bild av ALMA:s observationer av utflödet från NGC 253

Den här videon visar en tredimensionell visualisering av ALMA:s observationer av kall kolmonoxidgas i den närliggande starburst-galaxen NGC 253 (Bildhuggargalaxen). Den vertikala axeln visar hastighet och de två andra axlarna är positionerna på himlen. Färgerna representerar intensiteten hos strålningen som ALMA hittat, med rosa som den starkaste och röd den svagaste.

Dessa data har använts för att visa att stora mängder kall gas skickas ut från de centrala delarna av galaxen. Detta kommer göra det svårare för nästa generation stjärnor att bildas.

 

Källa:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Erik Rosolowsky

Om videon

ID:eso1334a
Språk:sv
Publiceringsdatum:24 juli 2013 19:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1334
Speltid:30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Namn:NGC 253

HD


Stor


Medium


Liten

Mindre Flash
2,8 MB
Mindre QT
1,6 MB

For Broadcasters