Något nytt på himlen

500 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Bildhuggaren finns en underlig galax känd som Vagnshjulsgalaxen. En gång var den en normal spiralgalax som genomgick en frontalkollision med en mindre galaxgranne, en händelse som för flera miljoner år sedan gav upphov till dess nuvarande utseende.

 

Men något annat är underligt med denna galax. I nedre vänstra delen av galaxens yttre ring händer något intressant som fångades i december 2021 med ESO:s New Technology Telescope (NTT): en supernova. Videon blinkar mellan denna bild och en annan som togs med MUSE-instrumentet (Multi Unit Spectroscopic Explore) på ESO:s Very Large Telescope (VLT) i augusti 2014, som visar galaxen innan supernovan exploderade.

 

Stjärnan är en supernova av typ II med beteckningen SN2021afdx. Supernovor inträffar när massiva stjärnor når slutet av sina liv. Under en kort tid skiner supernovan starkare än hela modergalaxen och kan förbli synlig under flera månader eller till och med år - ett ögonblick i kosmisk bemärkelse. Supernovor är anledningen till att astronomer säger att vi alla är gjorda av stjärnstoft: dessa katastrofala händelser sprider tunga grundämnen som bildats i stjärnan utåt i den omkringliggande galaxen. Detta material blir grogrunden för nästa generations stjärnor och planeter kring dem, där liv potentiellt kan uppstå.

 

Att upptäcka och studera dessa oberäkneliga fenomen kräver internationell samverkan. SN2021afdx upptäcktes i november 2021 av sökprojektet ATLAS och följdes upp av ePESSTO+ (Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects). ePESSTO+ är ett kartläggningsprojekt med syfte att studera objekt som bara är synliga under mycket kort tid, som denna supernova. Projektet utnyttjar EFOSC2- och SOFI-instrumenten på NTT, belägen på ESO:s La Sillaobservatorium i Chile. EFOSC2 tog inte bara denna vackra bild av galaxen utan även spektra med vilka PESSTO-astronomerna kunde bestämma att det rörde sig om en supernova av typ II.

 

Länkar

Källa:

ESO/Inserra et al., Amram et al.

Om videon

ID:potw2210a
Språk:sv
Publiceringsdatum:7 mars 2022 06:00
Speltid:23 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Namn:Cartwheel galaxy
Typ:Early Universe : Star : Evolutionary Stage : Supernova
Early Universe : Galaxy : Type : Spiral

HD


Medium


For Broadcasters