NGC 6563 met en zonder AOF

NGC 6563
NGC 6563
Verschuif de groene hendel om de afbeeldingen te zien

Deze fotovergelijking toont het effect van het inschakelen van de AOF. De planetaire nevel NGC 6563 bevindt zich in een sterrenrijk hemelgebied. Onder natuurlijke hemelomstandigheden (links) zijn veel van deze sterren onzichtbaar ten gevolge van het vertroebelende effect van de aardatmosfeer. Wanneer de imposante beeldcorrectie van de AOF wordt ingezet (rechts), verschijnen ook grote aantallen zwakkere sterren en wordt ook een scherper beeld verkregen van de stofrijke delen van de nevel zelf.

Credit

ESO

Over de Fotovergelijking

Id:eso1724b
Publicatiedatum:2 augustus 2017 12:00
Gerelateerde berichten:eso1724

Afbeeldingen

NGC 6563
NGC 6563
Alleen in het Engels
NGC 6563
NGC 6563
Alleen in het Engels