Sluneční skvrna ve viditelném světle a na milimetrových vlnách

Video zachycuje velkou sluneční skvrnu na povrchu Slunce. Úvodní záběry představují pohled ve viditelném světle, získaný pomocí kosmické sluneční observatoře SDO (NASA). Závěrečná sekvence byla pořízena pomocí radioteleskopu ALMA na milimetrových vlnových délkách.

Kredit:

NASA-SDO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

O videu

Id:eso1703c
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:17. ledna 2017 15:00
Související články:eso1703
Doba trvání:10 s
Frame rate:30 fps

O objektu


Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
2,4 MB

For Broadcasters