MUSE-bilder av den underliga galaxen NGC 4650A

Bilden visar hur det nya instrumentet MUSE på ESO:s Very Large Telescope ger en nyskapande tredimensionell avbildning av en avlägsen galax. För varje del av galaxen har ljuset delats upp i de färger som det består av. Detta kan både visa rörelserna hos olika delar av galaxen och ge ledtrådar om dess kemiska beståndsdelar och andra egenskaper.

Astronomer kan sedan i efterföljande databehandling flytta sig runt genom datamängden och studera olika bilder av objektet vid olika våglängder, precis som att i en TV välja olika kanaler som har olika frekvenser.

Bilden bygger på observationer av den polära ringgalaxen NGC 4650A som genomfördes kort efter att instrumentet såg sina första fotoner i början av 2014.

Källa:

ESO/MUSE consortium/R. Bacon/L. Calçada

Om bilden

ID:eso1407a
Språk:sv
Typ:Illustration
Publiceringsdatum:5 mars 2014 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1407
Storlek:4500 x 2813 px

Om objektet

Namn:NGC 4650A
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Ring

Bildformat

Stor jpeg
726,2 kB
Skärmstor jpeg
70,5 kB

Färger och filter

BandTeleskop
Very Large Telescope
MUSE