Pressmeddelande

Fyra lasrar över Paranal

Första ljus för Four Laser Guide Star Facility på ESO:s Very Large Telescope

27 april 2016

Den 26 april 2016 var ESO:s Paranalobservatorium i Chile värd för ett evenemang som markerade det första ljuset för de fyra kraftfulla lasrar som utgör en kritisk del av adaptivoptiksystemen på ESO:s VLT (Very Large Telescope). Deltagarna bjöds på en spektakulär uppvisning av laserteknik i den absoluta framkanten med Paranals mäktiga natthimmel som fond. Dessa laserguidestjärnor är de kraftfullaste som hittills använts inom astronomin och evenemanget blev också första gången som flera laserguidestjärnor använts vid ESO.

Vid evenemanget deltog ESO-personal tillsammans med seniora representanter från företagen som tagit fram det nya systemets olika delar.

I det nya Four Laser Guide Star Facility (Fyra-lasers guidestjärneanläggning; 4LGSF) lyser fyra 22-watts laserstrålar mot himlen för att få natriumatomer i den övre atmosfären lysa så att de ser precis ut som riktiga stjärnor. Tack vare dessa konstgjorda stjärnor kan adaptivoptisksystemen kompensera för den suddiga syn som jordens atmosfär orsakar, och gör det möjligt för teleskopet att skapa skarpa bilder. Med fler än en laser kan atmosfärens turbulens kartläggas i mycket större detalj, vilket gör bildkvalitén avsevärt bättre över ett större synfält på himlen.

Four Laser Guide Star Facility är ett exempel på hur ESO hjälper europeisk industri att leda komplexa projekt inom forskning och utveckling. Fiberlasern som används av 4LGSF är också ett av de mest framgångsrika exemplen på tekniköverföring från ESO:s till industrin.

TOPTICA, den tyska huvudleverantören, ansvarade för lasersystemet och bidrog med oskillatorn, frekvensdubblaren, och systemets styrprogram. Wilhelm Kaenders är vd för TOPTICA.

– För TOPTICA har samarbetet med ESO varit väldigt roligt. Det är inte bara att det har varit spännande för mig personligen att återigen kunna engagera sig med astronomi, en gammal passion, och att arbeta med ESO:s väldigt smarta tekniker. Det handlar också om den inspiration som vi fått till vår egna kommersiella produktutveckling, berättar han. [2]

MPBC från Kanada bidrog med fiberlaserpumparna och Ramanförstärkarna, som är baserade på en av ESO:s patenter. Jane Bachynski, vd för MPB Communications Inc., kommenterar.

– MPBC är väldigt stolta över att ha arbetet med ESO under utvecklingen av Ramanfiberförstärkarna till mycket högre effekter, vilket möjliggjorde det för MPBC att föra vidare denna teknik till stjärnorna. Denna händelse är kulmen av många års hårt arbete för alla inblandade, säger hon. [3]

TNO i nederländerna producerade de optiska rörenheterna, vilka expanderar laserstrålarna och riktar dem till himlen. Paul de Krom är vd för TNO.

– TNO uppskattar den kooperativa arbetsmiljön under utvecklingen av de optiska rörenheterna och ser fram emot möjligheten att i framtiden arbeta med ESO och dess andra partners i 4LGSF-projektet, säger han. [4]

4LGSF är en del av Adaptive Optics Facility som sitter på enhetsteleskop 4 tillhörande VLT, och är specifikt utvecklad för att bidra de adaptiva optiksystemen GALACSI/MUSE och GRAAL/HAWK-I med fyra ledstjärnor med hjälp av natriumlaser. Med denna nya anläggning fortsätter paranalobservatoriet att just nu ha det mest avancerade och största antalet av adaptivoptiksystem i drift.

4LGSF-lasrarna utvecklades av ESO tillsammans med industrin och har redan anskaffats av, bland andra, Keckobservatoriet (som tillsammans med europeiska kommissionen bidrog till utvecklingskostnaderna för den industriella laser) och Subaruteleskopet. I framtiden kommer dessa industriella lasrar också finnas på teleskopen vid Geminiobservatoriet och kommer att vara förstahandsvalet för flera andra observatorier och extremt stora teleskopprojekt.

De nya teknikerna som utvecklades för Four Laser Guide Star Facility leder vägen för adaptivoptiksystemet på European Extremely Large Telescope (E-ELT), världens största öga mot himlen.

Noter

[1] 4LGSF är en anläggning för andra generation av laserledstjärnor, byggd av ESO för Adaptive Optics Facility på UT4 VLT teleskopet. De två kritiska delarna med lång för 4LGSF med lång leveranstid, lasersystemet och de optiska rörenheterna för laser

[2] Tack vare projektet har TOPTICA utökat dess produkter mot nya våglängder och outputkraft. Företaget tillverkar nu också SodiumStar 20/2, som blivit erkänd som mer eller mindre standard för befintliga och planerade teleskop runt om i världen. Till exempel använder samtliga nästa generationens teleskop SodiumStar-lasern som baseline. Under dess sju år av samarbete med ESO har företaget växt från 80 anställda till fler än 200 idag.

[3] MPBC:s samarbete med ESO har också gett ännu en positiv effekt i form av en ny produktlinje som består av förstärkningsprodukter för enskilda frekvenser vid nästan vilken våglängd som helst, vilket stödjer nya tillämpningar inom forskning för både vetenskapliga och kommersiella mål.

[4] Utvecklingen hos TNO inkluderade bidrag från många leverantörer i Nederländerna (Vernooy, Vacutech, Rovasta, Schott Benelux, Maxon Motor Benelux, IPS technology, Sensordata och WestEnd) samt andra internationella företag (RMI, Qioptiq, Laser Components, Carl Zeiss, GLP, Faes, Farnell, Eriks and Pfeiffer). Kunskapen och tekniken som förts framåt av arbetet med ESO matas nu in i TNO:s nederländska och europeiska partners inom flera fält, bland dem astronomi, kommunikationer, halvledartillverkning, medicinsk utrustning, rymdforskning och jordobservation.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Tidigare pressmeddelanden och kungöranden om om laserguidestjärnorna:

 

Kontakter

Domenico Bonaccini Calia
ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6567
Mobil: +49 (0) 174 5246 013
E-post: Domenico.Bonaccini@eso.org

Wolfgang Hackenberg
ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6782
E-post: whackenb@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1613 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1613sv
Namn:Laser Guide Star
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Very Large Telescope
Instruments:4LGSF

Bilder

Första ljus för världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor
Första ljus för världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor
Översiktsbild över Four Laser Guide Star Facility på ESO:s VLT
Översiktsbild över Four Laser Guide Star Facility på ESO:s VLT
Första ljus för Four Laser Guide Star Facility firas vid ESO:s VLT
Första ljus för Four Laser Guide Star Facility firas vid ESO:s VLT
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Första ljus för världens mest kraftfulla system för laserguidestjärnor
Första ljus för världens mest kraftfulla system för laserguidestjärnor
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal
Världens kraftfullaste system för laserguidestjärnor ser första ljus vid Paranal

Videor

The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
text på engelska
The VLT's Laser Guide Star Facility
The VLT's Laser Guide Star Facility
text på engelska
Yepun's lasers ignore the clouds
Yepun's lasers ignore the clouds
text på engelska
Laser — do not look into the beam!
Laser — do not look into the beam!
text på engelska
Four lasers fire into the atmosphere
Four lasers fire into the atmosphere
text på engelska
Laser beams over Paranal
Laser beams over Paranal
text på engelska
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
The most powerful laser guide star system in the world sees first light at the Paranal Observatory
text på engelska