ALMA

På jakt efter våra kosmiska ursprung

Vad är Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)?

Högt uppe på Chajnantor-platån i Chiles Atacamaöknen driver ESO tillsammans med sina partners Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ett toppmodernt teleskop för att undersöka ljuset från några av universums kallaste kroppar. Detta ljus har våglängder runt en millimeter, mellan infrarött ljus och radiostrålning, och kallas därför millimeter och submillimeterstrålning. ALMA består av 66 högprecisionsantenner utspridda på avstånd upp till 16 kilometer. Detta globala samarbete är det största projektet i världen inom den markbaserade astronomin.

Vad är submillimeter-astronomi?

Ljus med sådana våglängder kommer från väldiga kalla moln i den interstellära rymden, med temperaturer bara något tiotal grader över den absoluta nollpunkten, eller från några av de yngsta och mest avlägsna galaxerna i universum.  Astronomerna kan använda denna strålning för att studera de kemiska och fysikaliska för hållandena i molekylmoln – de områden med tät gas och stoft där nya stjärnor föds.  Ofta är dessa områden i universum mörka i synligt ljus, men de lyser klart i millimeter- och submillimeterdelen av det elektromagnetiska spektret.

Varför bygga ALMA högt uppe i Anderna?

Millimeter- och submillimeterstrålning öppnar ett fönster mot det gåtfulla kalla universum, men signalerna från rymden absorberas kraftigt av vattenånga i jordatmosfären. Det är därför som teleskop för detta slags astronomi måste byggas på högt belägna, torra ställen, såsom den 5000 m höga platån vid Chajnantor.

Här bygger ESO tillsammans med sina internationella partners ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. 

ALMA ligger runt 50 km öster om San Pedro de Atacama i norra Chile, i Atacamaöknen, ett av de torraste ställena på jorden. Astronomerna får oöverträffade observationsförhållanden, men de måste sköta ett observatorium i vildmarken  under mycket svåra förhållanden. Chajnantor ligger mer än 750 meter högre än observatorierna på Mauna Kea och 2400 meter högre än VLT på Cerro Paranal.

Ett besök på Chajnantor-platån

Virtual Tour at the Chajnantor Plateau

Klicka på bilden för att ta en virtuell rundvandring i och omkring Chajnantor.

 

Varför är ALMA en interferometer?

ALMA är ett enda teleskop med banbrytande konstruktion som består i första hand av 66 högprecisionsantenner som arbetar vid våglängder mellan 0,3 och 3,6 mm. Dess huvuduppställning består av femtio antenner med 12 m diameter som samarbetar som ett enda teleskop - en interferometer. Dessutom tillkommer en kompletterande kompaktuppställning av fyra 12-meters och tolv 7-metersantenner.  ALMA:s 66 antenner kan placeras i olika konfigurationer där det största avståndet mellan två antenner kan variera från 150 meter upp till 16 kilometer, vilket ger ALMA en kraftfull ’zoom’-funktion. Teleskopet utforskar universum vid millimeter- och submillimetervåglängder med aldrig tidigare uppnådd känslighet och upplösning. ALMA kommer att kunna nå en skärpa uppemot tio gånger bättre än Hubbleteleskopets och på så sätt komplettera bilder gjorda med VLTI.

Forskning med ALMA

ALMA är det kraftfullaste teleskopet för observationer av det kalla universum – molekylär gas, stoft och damm. ALMA studerar byggstenarna för stjärnorna, planetsystem, galaxer och för livet självt. Genom att förse forskare med detaljerade bilder av stjärnor och planeter som föds i gasmoln nära solsystemet, och genom att urskilja fjärran galaxer som bildas i utkanten av det observerbara universum, som vi ser som de var för ungefär tio miljarder år sedan, gör ALMA det möjligt för astronomer att arbeta med några av de djupaste frågorna som rör våra kosmiska ursprung.

ALMA invigdes 2013, men vetenskapliga observationer med en deluppställning inleddes 2011. Se pressmeddelandet eso1137 för mer information.

ALMA har gång på gång gett unika och spektakulära upptäckter. Bland annat har det gett betydande bidrag till vår kunskap inom dessa områden:

  • Bilder av protoplanetära skivor, som till exempel HL Tau (se eso1346), som vände upp och ner på teorier om hur planeter bildas
  • Observationer av fenomen som Einsteinringar (se eso1522) med upplösning som är bättre än NASA/ESA:s Hubbleteleskop
  • Upptäckten av komplexa organiska molekyler i protoplanetariska skivor (se eso1513). Närvaron av dessa kolbaserade, prebiotiska molekyler bekräftar att vårt solsystem inte är unikt som en möjlig plats för liv.

För mer om upptäckter med ALMA, se vår sida om Forskning med ESO:s teleskop

ALMA är ett interkontinentalt samarbete mellan ESO (som representerar sina medlemsstater), NSF (USA) och NINS (Japan), tillsammans med NRC (Kanada), NSC och ASIAA (Taiwan), och KASI (Sydkorea), i samarbete med republiken Chile. ALMA drivs av ESO, AUI/NRAO och NAOJ. På Chajnantor finns även APEX, ett 12-metersteleskop som observerar i ljus med våglängd kring en millimeter. 

Byggandet och driften av ALMA leds av ESO på uppdrag av dess medlemsstater; av National Radio Astronomy Observatory (NRAO), som förvaltas av Associated Universities, Inc. (AUI), på uppdrag av Nordamerika; och av National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) på uppdrag av Östasien. Joint ALMA Observatory (JAO) tillhandahåller en enhetlig ledning och styrning för byggandet, driftsättningen och driften av ALMA.

Forskningsmål

Stjärnbildning, molekylära moln, det tidiga universum

Mer om ALMA-observatoriet

ALMA Trailer

 
 
 
 
 
  00:00          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00
 00:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

Ladda ner trailern i andra format från videoarkivet

 

ALMA

Name: Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Site: Chajnantor
Altitude: 4576 to 5044m (most above 5000 m)
Enclosure: Open air
Type: Sub-millimeter interferometer antenna array
Optical design: Cassegrain
Diameter. Primary M1: 54 x 12.0 m (AEM, Vertex, and MELCO) and 12 x 7.0 m (MELCO)
Material. Primary M1: CFRP and Aluminium (12-metre),
Steel and Aluminium (7-metre)
Diameter. Secondary M2: 0.75 m (for 12-metre antennas);
0.457 m (for 7-metre antennas)
Material. Secondary M2: Aluminium
Mount: Alt-Azimuth mount
First Light date: 30 September 2011
Interferometry: Baselines from 150 m to 16 km
Images taken with ALMA: Link
Images of ALMA: Link
Press Releases with ALMA: Link

 

Did you know?
The skies over the ESO sites in Chile are so dark that on a clear moonless night it is possible to see your shadow cast by the light of the Milky Way alone.
Did you know?
The two ALMA transporters each weigh 132.5 tonnes and have twin engines each rated at 500 kW each (at sea level). This gives a total of about 1400 horsepower, and is equivalent to about 20 "Smart Fortwo" cars.

 

ALMA på Google Maps

Antenninerna i den här bilden visar i realtid var antennerna står på Chajnantor-platånko

 

Se en större karta