Den bruna dvärgen ISO-Oph 102

Den här videon börjar med ett panorama över de spektakulära centrala delarna av Vintergatan i synligt ljus. Vi närmar oss sedan stjärnbildningsområdet Rho Ophiuchi, och den bruna dvärgen ISO-Oph 102, eller Rho-Oph 102.

Källa:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Nick Risinger (skysurvey.org)/Digitized Sky Survey 2 Music: movetwo

Om videon

ID:eso1248c
Språk:sv
Publiceringsdatum:30 november 2012 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1248
Speltid:56 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Stor

Stor QuickTime
12,3 MB

Medium


Liten

Mindre Flash
4,9 MB
Mindre QT
3,1 MB

For Broadcasters