En närmare titt på klothopen 47 Tucanae

Denna filmsekvens börjar med att panorera över den delen av himlen som omger det Lilla magellanska molnet. Sedan zoomar vi in mot den ljusa och vackra klotformiga stjärnhopen 47 Tucanae. Mot slutet ser vi en detaljerad bild på hopen som tagits med teleskopet VISTA på ESO:s Paranalobservatorium i Chile.

Källa:

ESO/Digitized Sky Survey 2/M.-R. Cioni/VISTA Magellanic Cloud Survey/Stanislav Volskiy
Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit
Music: movetwo

Om videon

ID:eso1302a
Språk:sv
Publiceringsdatum:10 januari 2013 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1302
Speltid:56 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Namn:47 Tucanae, NGC 104
Typ:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Globular

HD


Stor

Stor QuickTime
13,1 MB

Medium


Liten

Mindre Flash
6,0 MB
Mindre QT
3,2 MB

For Broadcasters