Hur förändrades ljusets polarisation efter DARTS:s kollision med asteroiden Didymos?

Denna animation visar hur polarisationen i det reflekterade solljuset från Dimorphos förändrades efter kollisionen med NASA:s DART-mission. I början av video reflekteras opolariserat solljus – representerat med vågiga blå linjer som oscillerar i alla riktningar – från asteroidens yta. Vid reflektionen blir ljuset polariserat, så att vågorna nu oscillerar i företrädesvis en riktning. Stapeln i nedre vänstra hörnet indikerar storleken på polarisationen.

 

När DART kolliderade kastades ett stoftmoln ut från asteroidens yta vilket följdes av en minskning av det reflekterade ljusets polarisation så som det observerades med FORS-instrumentet på ESO:s Very Large Telescope. Minskningen i polarisationen kan ha orsakats av att ursprungligt material lyftes upp från Didymos inre, eller på grund av de mycket små partiklar som producerades vid nedslaget.

Källa:

ESO/M. Kornmesser

Om videon

ID:eso2303b
Språk:sv
Publiceringsdatum:21 mars 2023 14:00
Relaterade pressmeddelanden:eso2303
Speltid:33 s
Frame rate:25 fps

Om objektet

Namn:Didymos, Dimorphos
Typ:Solar System : Interplanetary Body : Asteroid

Ultra HD (info)


HD


Medium


For Broadcasters