Systém GW Orionis pohledem ALMA a SPHERE (srovnání)

Pomocí radioteleskopu ALMA (jehož evropským partnerem je ESO) a dalekohledu ESO/VLT s přístrojem SPHERE pořídili astronomové detailní záběr trojhvězdného systému GW Orionis s neobvyklým vzhledem centrálních oblastí. Na rozdíl od plochých protoplanetárních disků, jaké pozorujeme u řady hvězd, systém GW Orionis obsahuje pokroucený disk, deformovaný pohyby trojice hvězd v jeho středu. Záběr získaný radioteleskopem ALMA ukazuje prstencové struktury v disku, přičemž vnitřní prstenec je od zbytku disku úplně oddělen. Pozorování získaná pomocí přístroje SPHERE astronomům umožnila poprvé spatřit stín vnitřního prstence, který vrhá na zbytek disku, což dovolilo rekonstruovat jeho prostorové uspořádání. 

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), ESO/Exeter/Kraus et al.

O snímku

Id:eso2014b
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:3. září 2020 20:00
Související články:eso2014
Velikost:1576 x 795 px

O objektu

Jméno:GW Orionis
Typ:Milky Way : Star : Grouping : Triple
Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Image Formats

největší JPEG
186,0 KB

Zvětšovatelný


Barvy & filtry

PásmoVlnová délkaDalekohled
Infračervený
H
1.625 μmVery Large Telescope
SPHERE
Milimetrový
12CO(J = 2 → 1)
1.3 mmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Band 6