Jämförelse mellan ALMA-och SPHERE-observationerna av GW Orionis

ALMA-teleskopet, där ESO är en partner, och SPHERE-instrumentet på ESO:s Very Large Telescope, har avbildat GW Orionis, ett trippelstjärnsystem med en märklig stoftskiva. Till skillnad från de platta planetbildande skivorna vi ser kring ensamma stjärnor visar sig GW Orionis ha en förvriden skiva orsakad av gravitationskrafterna från de tre centrala stjärnorna i systemet. ALMA-bilden (till vänster) visar skivans tre ringar, med den inre snedvridna ringen. Med SPHERE-instrumentet kunde man för första gången observera (till höger) skuggan som den inre ringen kastar mot den övriga skivan, vilket gjorde det möjligt att beräkna systemets tredimensionella struktur.

Källa:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), ESO/Exeter/Kraus et al.

Om bilden

ID:eso2014b
Språk:sv
Typ:Kollage
Publiceringsdatum:3 september 2020 20:00
Relaterade pressmeddelanden:eso2014
Storlek:1576 x 795 px

Om objektet

Namn:GW Orionis
Typ:Milky Way : Star : Grouping : Triple
Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Bildformat

Stor jpeg
186,0 kB
Skärmstor jpeg
81,6 kB

Zoombar


Färger och filter

BandVåglängdTeleskop
Infrarött
H
1.625 μmVery Large Telescope
SPHERE
Millimetervågor
12CO(J = 2 → 1)
1.3 mmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Band 6