Tisková zpráva

VLT – Pohled do očí Panny

24. srpna 2011

Dalekohled ESO/VLT pořídil tento úžasný záběr neobvyklé krásné dvojice galaxií pojmenované 'Oči' (The Eyes). Větší z dvojice, NGC 4438, bývala kdysi spirální galaxií, ale svůj tvar ztratila v posledních několika stech miliónech let v důsledku vzájemných kolizí s jinými galaxiemi. Uvedený obrázek je prvním snímkem pořízeným v rámci programu ESO’s Cosmic Gems (Kosmické poklady ESO), ve kterém Evropská jižní observatoř poskytuje pozorovací čas čistě pro účely popularizace astronomie.

Dvojice galaxií 'Oči' se nachází asi 50 milionů světelných let od nás směrem do souhvězdí Panny (Virgo) a její jednotlivé složky odděluje vzdálenost asi 100 000 světelných let. Svou přezdívku objekt získal díky vzájemné podobnosti centrálních oblastí obou galaxií – ve středně velkém dalekohledu vypadají jako dvojice bílých oválů připomínající pár očí zářících ve tmě.

Přestože centra těchto galaxií vypadají podobně, naproti tomu jejich okrajové části snad ani nemohou být vzájemně odlišnější. Galaxie vpravo dole, označovaná NGC 4435, je kompaktní a vypadá, jako by byla úplně bez prachu a plynu. V případě velké galaxie vlevo nahoře (NGC 4438) se těsně pod jejím jádrem táhne velmi nápadný pás prachu stínícího světlo galaxie, nalevo od jejího centra můžeme také spatřit mladé hvězdy, a plyn lze vystopovat minimálně k okrajům uvedeného snímku. 

V důsledku bouřlivých procesů doprovázejících kolizi s jinou galaxií byla z NGC 4438 vyvržena hmota v nejrůznějších formách a tato 'srážka' pokřivila její ladné tvary.  Něco podobného by v budoucnu (asi za čtyři miliardy let) mohlo postihnout i naši Galaxii, a to v průběhu kolize se sousední velkou galaxií – Mlhovinou v Andromedě (M 31).  

Viníkem kolize by mohla být NGC 4435. Někteří astronomové se domnívají, že k poškození galaxie NGC 4438 došlo při vzájemném přiblížení na 16 000 světelných let, které se mělo odehrát před 100 miliony let. Zatímco velká galaxie byla pouze poškozena, malá byla touto kolizí zasažena mnohem více. Gravitační slapové působení je patrně zodpovědné za odtržení materiálu z galaxie NGC 4438, ale také za snížení hmotnosti NGC 4435 a ztrátu její plynné a prachové složky.    

Za škody způsobené galaxii NGC 4438 by však také mohla být zodpovědná další velká eliptická galaxie M 86, která leží o něco dále a není zachycena na tomto snímku. Nedávná pozorování totiž odhalila filamenty ionizovaného vodíku, které spojují dvě velké galaxie – M 86 a NGC 4438 – a ukazují na jejich možnou kolizi v minulosti.

Jak eliptická galaxie M 86, tak dvojice 'Oči' patří do velmi početného seskupení galaxií v souhvězdí Panny známého jako Kupa galaxií v Panně. A v takto hustě zabydlených 'čvrtích' jsou kolize na 'denním' pořádku. Je tedy možné, že v minulosti došlo ke kolizím NGC 4438 jak s M 86, tak s NGC 4435.

Uvedený obrázek je prvním snímkem, který byl vytvořen v rámci programu ESO Cosmic Gems. Jedná se o novou iniciativu, jejíž snahou je vytvářet astronomické snímky pro vzdělávací a popularizační účely. Program využívá pozorovacího času, kdy podmínky na observatoři nejsou vhodné pro vědecká astronomická pozorování, k vytvoření zajímavých vizuálně atraktivních snímků. Získaná data jsou však k dispozici také odborníkům prostřednictvím vědeckých archivů ESO. 

V případě tohoto záběru byla na obloze v některých místech oblačnost, ale pozorovací podmínky byly výjimečně stabilní s malým chvěním vzduchu (seeingem), což umožnilo pomocí dalekohledu VLT a přístroje FORS2 [1] získat velmi ostré snímky s řadou detailů. Ke snímání byla použita dvojice filtrů: červený (pro červený kanál snímku) a žlutozelený (na snímku zobrazen modře). Expoziční časy byly 1800 s, respektive 1980 s.

Poznámky

[1] FORS2 je zkratka pro FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph umístěný na dalekohledu VLT – UT1.

Další informace

ESO (Evropská jižní observatoř) je hlavní mezinárodní astronomickou organizací Evropy a patří k nejproduktivnějším astronomickým observatořím světa. Je podporována 15 členskými státy, kterými jsou: Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. ESO má za cíl vývoj, konstrukci a provoz výkonných pozemních astronomických zařízení, která umožní významné vědecké objevy. ESO také hraje přední roli při propagaci a organizaci mezinárodní spolupráce na poli astronomického výzkumu. ESO v současnosti provozuje tři observatoře světově úrovně: La Silla, Paranal a Chajnantor, které se nacházejí na poušti Atacama v Chile. Na Paranalu se nachází VLT (Very Large Telescope = Velmi velký dalekohled) – nejvyspělejší pozemní dalekohled pracující ve viditelném světle a VISTA, největší přehlídkový dalekohled pro infračervenou oblast na světě. Zároveň je ESO evropským zástupcem největšího astronomického projektu všech dob – teleskopu ALMA budovaného na planině Chajnantor. V současnosti ESO plánuje výstavbu Evropského extrémně velkého dalekohledu (E-ELT), který bude mít průměr primárního zrcadla 40 metrů. Měl by pracovat v infračerveném i viditelném oboru záření a stane se největším dalekohledem světa.

Odkazy

Kontakty

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Email: rhook@eso.org

Olivier R. Hainaut
ESO, Science Liaison, education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6752
Mobil: +49 151 2262 0554
Email: ohainaut@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel.: +49-89-3200-6761
Mobil: +49-173-3872-621
Email: lars@eso.org

Anežka Srbljanović (press contact Česko)
ESO Science Outreach Network a Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences
Tel.: +420 323 620 116
Email: eson-czech@eso.org

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso1131. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso1131cs
Jméno:Eyes Galaxies, NGC 4435, NGC 4438
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Interacting
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FORS2

Obrázky

VLT – Pohled do očí Panny
VLT – Pohled do očí Panny
The Eyes in the constellation of Virgo
The Eyes in the constellation of Virgo
pouze anglicky

Videa

Zooming in on The Eyes
Zooming in on The Eyes
pouze anglicky