Pressemeddelelse

Irland kommer med i European Southern Observatory

Irland underskriver aftalen om at blive ESOs 16. medlemsstat

26. september 2018

Den 26. september underskrev John Halligan T.D., Irish Minister of State for Training, Skills, Innovation, Research and Development og ESOs generaldirektør Xavier Barcons den aftale, som vil føre til, at Irland bliver medlem af ESO - Verdens mest produktive astronomiske observatorium. ESO ser frem til at sige velkommen til Irland, og til at komme til at samarbejde med landets astronomer og industri for yderligere at skubbe frontlinien for astronomien fremad.

Nu får irske astronomer adgang til Verdens mest avancerede jordbaserede astronomiske teleskoper, efter underskrivelsen af Irlands aftale om deltagelse i Dublin idag, den 26. september 2018. Underskrivelsen af aftalen er en følge af ESO Councils enstemmige godkendelse af irsk medlemskab ved mødet 6. juni 2018.

Den formelle ratifikation af det irske medlemskab af ESO er allerede næsten i orden, efter at aftalen er godkendt i Dáil Éireann og Seanad Éireann - den irske nationalforsamling og senatet. Processen er helt afsluttet, når ratifikationsdokumentet bliver deponeret ved det franske udenrigsministerium, og det forventes at ske indenfor få dage. Den dato bliver den officielle dato for Irlands optagelse i ESO.

"Vi er meget glade over at kunne byde Irland velkommen som det seneste medlem i vores organisation," udtalte ESOs generaldirektør Xavier Barcons. "Irlands velrennomerede og driftige astronomiske miljø kommer til at bidrage til den brede vifte at ekspertise, som findes i ESOs medlemslande. De bliver en styrkelse af ESOs position i fronten af Verdens astronomiske forskning. Irske astronomer får adgang til en række af Verdens mest avancerede jordbaserede astronomiske teleskoper, og får mulighed for at blive deltagere i opbygningen af næste generation af ESO-instrumenter i partnerskab med andre ESO medlemsstater. Vi ser også frem til at samarbejde med irske partnere fra industrien i opbygningen og driften af ESOs ledende teleskoper."

Underskrivelsen bekræfter det irske astronomiske miljøs position som en bidragyder til astronomiens verden. Med medlemskabet af ESO får Irland adgang til ESOs førende række af teleskoper og instrumenter; her iblandt Very Large Telescope (VLT) på Paranal og Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) på Chajnantorhøjsletten, og får desuden mulighed for at bidrage til opbygningen af Extremely Large Telescope (ELT) i de kommende år.

Med medlemskabet af ESO bygger Irland videre på en allerede rig astronomisk historie, som strækker sig århundreder bagud. I adskillige årtier i det 19. århundrede var det i Irland, man fandt Verdens største teleskop - Leviathan of Parsonstown — et spejlteleskop med en diameter på 1,8 meter ved Birr Castle (hvor I-LOFAR nu befinder sig - kernen i et europæisk netværk af lavfrekvens-radioteleskoper). Irlands levende forskningsmiljø og højteknologiske industrisektor har støttet medlemskab af ESO i mange år, og man får nu adgang til en mængde muligheder indenfor instrumentering og industrikontrakter, som resultat af ESOmedlemskabet.

I sin tale ved underskrivelsen bød minister Halligan velkommen til dette vigtige skridt hen imod Irlands medlemskab: "Jeg er meget glad for at kunne underskrive denne medlemskabsaftale med det Europæiske Sydobservatorium. Det er højdepunktet for et vigtigt arbejde i regeringen og i ESO, såvel som i det irske astrofysiske miljø. Som medlem af den førende astronomiske forskningsorganisation i Verden, får Irland mulighed for adgang til fremragende forskning, innovation, samarbejder og industrikontrakter. Denne betydende investering i vores videnskabelige miljø viser den irske regerings fortsatte satsning på forskning og udvikling både indenfor forskning og industri."

Mere information

ESO er den fremmeste fællesnationale astronomiorganisation i Europa, og verdens langt mest produktive jordbaserede astronomiske observatorium. 16 lande er med i ESO: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig, og desuden værtsnationen Chile. Australien er med som strategisk partner. ESO har et ambitiøst program, som gør det muligt for astronomer at gøre vigtige videnskabelige opdagelser. Programmet har focus på design, konstruktion og drift af stærke jordbaserede observatorier. Desuden har ESO en ledende rolle i formidling og organisering af samarbejde omkring astronomisk forskning. ESO driver tre enestående observatorier i verdensklasse i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. På Paranal driver ESO VLT, Very Large Telescope, som er verdens mest avancerede observatorium for synligt lys, samt to oversigtsteleskoper. VISTA, som observerer i infrarødt, er verdens største oversigtsteleskop, og VLT Survey Teleskopet er det største teleskop bygget til at overvåge himlen i synligt lys. ESO er en af de største partnere i ALMA, som er det største eksisterende astronomiprojekt. For tiden bygges ELT, et 39 m optisk og nærinfrarødt teleskop på Cerro Armazones, tæt ved Paranal. Det bliver "verdens største himmeløje".

Kontakter

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-mail: pio@eso.org

Ole J. Knudsen (Pressekontakt Danmark)
ESOs formidlingsnetværk og Aarhus Space Centre, Aarhus Universitet
Aarhus, Danmark
Tel: +45 8715 5597
E-mail: eson-denmark@eso.org

Connect with ESO on social media

Dette er en oversættelse af ESO pressemeddelelse eso1831 lavet af ESON - et netværk af personer i ESOs medlemslande, der er kontaktpunkter for medierne i forbindelse med ESO nyheder, pressemeddelelser mm.

Om pressemeddelelsen

Pressemeddelelse nr.:eso1831da
Navn:ESO Member States
Type:Unspecified

Billeder

Det irske flag hejses ved ESOs hovedkvarter
Det irske flag hejses ved ESOs hovedkvarter
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Det irske flag hejses ved ESOs hovedkvarter
Det irske flag hejses ved ESOs hovedkvarter
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale
Underskrivelsen af den irske tilknytningsaftale

Videoer

Det irske flag hejses ved ESOs hovedkvarter
Det irske flag hejses ved ESOs hovedkvarter