Pressmeddelande

Irland ny medlem i Europeiska sydobservatoriet

Blir ESO:s 16:e medlemsland enligt tillträdesavtal

26 september 2018

Den 26 september tecknades tillträdesavtalet som leder till att Irland blir medlem i Europeiska sydobservatoriet (ESO), världens mest produktiva astronomiska observatorium. Avtalet undertecknades av John Halligan, parlamentsledamot och Irlands minister för utbildning, innovation, forskning och utveckling, och Xavier Barcons, ESO:s generaldirektör. ESO ser nu fram emot att välkomna Irland och att arbeta med landets astronomer och industri för att flytta fram astronomins gränser.

Irlands astronomer får snart tillgång till världens mest avancerade astronomiska teleskop tack vare tillträdesavtalet som tecknades idag den 26 september 2018 i Dublin. Det kunde ske efter att Irlands medlemskap enhälligt godkändes av ESO:s råd vid ett möte den 6 juni 2018.

Processen för att ratificera Irlands medlemskap i ESO är redan nästan klar nu när det också godkänts av Dáil Éireann and Seanad Éireann, Irlands nationalförsamling respektive senat. Processen fullföljs när ett officiellt dokument, kallat ratificeringsinstrumentet, lämnas vis Frankrikes utrikesdepartement, och det väntas ske under de kommande dagarna. Datumet då dokumentet lämnas blir Irlands officiella tillträdesdatum i ESO.

Xavier Barcons är ESO:s generaldirektör.

– Vi är väldigt glada att få välkomna Irland som den nyaste medlemmen i vår organisation. Irlands mogna och livaktiga forskarsamhälle inom astronomi blir en tillgång för den breda expertisen i ESO:s medlemsländer och stärker ESO:s position i den globala astronomins framkant. Irländska astronomer får nu tillgång till världens mest avancerade astronomiska teleskop och får möjlighet att i partnerskap med andra medlemsländer ingå i byggandet av den nästa generationen av ESO:s instrument. Vi ser dessutom särskilt fram emot att arbeta med irländska industripartners inom att bygga och driva ESO:s toppmoderna teleskop, säger han.

Tillträdet befäster positionen som Irlands forskare redan har som en tillgång till världens astronomiforskning. Genom medlemskap i ESO får nu Irland tillgång till ESO:s världsledande teleskoppark, i vilken ingår bland annat Very Large Telescope (VLT) vid Paranal, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) vid Chajnanto, samt möjligheten att bidra till bygget av Extremely Large Telescope (ELT) under de kommande åren.

Genom att gå med i ESO är påbörjar Irland ett nytt kapitel i en redan rik astronomisk historia. Under 1800-talet var Irland i flera decennier värd för världens största teleskop, Leviathan i Parsonstown, ett 1,8-meters reflektorteleskop vid Birr Castle (som idag är platsen för I-LOFAR, som ingår i det stora europeiska radioteleskopet LOFAR). Irlands livliga forskarsamhälle och högteknologiska industrisektor har i många år verkat för att bli medlemsland i ESO, och nu får tack vare medlemskapet tillgång till många möjligheter inom industrisamarbete och instrumentbygge.

Utbildningsminister John Halligan välkomnade vid underteckningen detta viktiga steg i processen mot Irlands medlemskap.

– Det glädjer mig att ha undertecknat detta medlemsavtal med det Europeiska sydobservatoriet. Det innebär kulmen av ett viktigt arbete av regeringen och ESO samt Irlands forskarsamhälle inom astrofysiken. Nu som medlem i världens ledande organisation för astronomiforskning har Irland möjligheten att få tillgång till utmärkt forskning, innovation, samarbeten och industrikontakter. Denna betydande investering i vårt forskarsamhälle visar Irlands regerings fortsatta tro på och engagemang i forskning och utveckling inom våra akademi- och industrisektorerna, sa han.

Mer information

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 16 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Kontakter

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: pio@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1831 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1831sv
Namn:ESO Member States
Typ:Unspecified

Bilder

Irish flag being hoisted at ESO’s Headquarters
Irish flag being hoisted at ESO’s Headquarters
text på engelska
The Irish Accession Agreement being signed
The Irish Accession Agreement being signed
text på engelska
The Irish Accession Agreement being signed
The Irish Accession Agreement being signed
text på engelska
Irish flag being hoisted at ESO’s Headquarters
Irish flag being hoisted at ESO’s Headquarters
text på engelska
The Irish Accession Agreement
The Irish Accession Agreement
text på engelska
The Irish Accession Agreement being signed
The Irish Accession Agreement being signed
text på engelska

Videor

Irish flag being hoisted at ESO’s Headquarters
Irish flag being hoisted at ESO’s Headquarters
text på engelska